بستن
FA EN AR RU FR CHI

ریاست مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

دکتر فرشید مهردوست

 

homepage ریاست مرکز

 

 

تلفن : ۳۳۶۹۰۸۲۱-۰۱۳ و ۳۳۶۹۰۸۶۹
فکس :۳۳۶۹۰۸۲۳-۰۱۳