بستن
FA EN AR RU FR CHI

احتمال قطعی و اختلال اینترنت - شنبه 8 آبان

احتمال قطعی و اختلال اینترنت - شنبه 8 آبان


احتمال قطعی و اختلال اینترنت - شنبه 8 آبان

به اطلاع کاربران اینترنت دانشگاه میرساند ، به ادامه دلیل مشکل فنی در بستر زیرساخت مخابرات استان ، امروز شنبه 8 آبان ، احتمال قطعی و اختلال در ارتباط اینترنت دانشگاه وجود دارد