بستن
FA EN AR RU FR CHI

اختلال اینترنت - 8شهریور

اختلال اینترنت - 8شهریور


اختلال اینترنت - 8شهریور

به اطلاع کاربران محترم میرساند به دلیل مشکل فنی در لینک فیبر نوری دانشگاه ارتباط اینترنت دانشگاه با اختلال مواجه شده است.