بستن
FA EN AR RU FR CHI

اختلال در سامانه اتوماسیون اداری - 27 فروردین

اختلال در سامانه اتوماسیون اداری - 27 فروردین


اختلال در سامانه اتوماسیون اداری - 27 فروردین

به اطلاع کاربران محترم می رساند به منظور به روز رسانی بخش آموزش سامانه یکپارچه اتوماسیون اداری، این سامانه امروز ، دوشنبه 27 فروردین،  از ساعت 15/30 به مدت دو ساعت با قطعی یا اختلال همراه خواهد بود .