بستن
FA EN AR RU FR CHI

اختلال در سامانه ها و اینترنت دانشگاه به دلیل تغییرات شبکه

اختلال در سامانه ها و اینترنت دانشگاه به دلیل تغییرات شبکه


اختلال در سامانه ها و اینترنت دانشگاه به دلیل تغییرات شبکه

قابل توجه کلیه کاربران اینترنت دانشگاه به اطلاع می رساند به دلیل بهره برداری از تجهیزات جدید و تغییرات در ساختار شبکه دانشگاه، از تاریخ 97/4/25الی 97/4/27 دسترسی به سامانه ها و اینترنت دانشگاه با اختلال و کندی همراه خواهد بود. پیشاپیش از همراهی شما سپاسگزاریم . مرکز فاوا دانشگاه گیلان