بستن
FA EN AR RU FR CHI

اختلال دسترسی به اینترنت در دانشکده علوم پایه- 96/8/9

اختلال دسترسی به اینترنت در دانشکده علوم پایه- 96/8/9


اختلال دسترسی به اینترنت در دانشکده علوم پایه- 96/8/9

به اطلاع کاربران اینترنت دانشکده های علوم پایه و علوم ریاضی می رساند به منظور بهبود لینک های فیبر نوری در محوطه دانشکده های فوق  ،روز سه شنبه 9 آبان از ساعت 15 الی 17 دسترسی به شبکه اینترنت با در دانشکده های فوق با قطعی یا اختلال همراه خواهد بود .