بستن
FA EN AR RU FR CHI

اطلاعیه- قطعی اینترنت به دلیل عملیات عمرانی روز پنجشنبه 11 آذر

اطلاعیه- قطعی اینترنت به دلیل عملیات عمرانی روز پنجشنبه 11 آذر


اطلاعیه- قطعی اینترنت به دلیل عملیات عمرانی روز پنجشنبه 11 آذر

به اطلاع کاربران اینترنت دانشگاه می رساند

به دلیل عملیات عمرانی ساخت پارکینگ ،لینک ارتباطی اصلی اینترنت دانشگاه روز پنجشنبه 11 آذر ماه از ساعت 8 صبح الی 14 قطع بوده و دسترسی به کلیه سامانه ها و اینترنت مقدور نمی باشد.

از صبر و همکاری شما سپاسگزاریم.