بستن
FA EN AR RU FR CHI

اطلاعیه - قطعی اینترنت مورخ 31 شهریور

اطلاعیه - قطعی اینترنت مورخ 31 شهریور


به اطلاع کاربران محترم می رساند

قطعی امروز اینترنت ، مورخ  99/6/31 ، به دلیل مشکل به وجود آمده در یکی از مراکز مخابراتی استان بوده و در صدد رفع آن می باشند.