بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتصاب دبیر شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی منطقه دو کشور

انتصاب دبیر شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی منطقه دو کشور


 

دبیر شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی منطقه دو کشور منصوب شد

با توجه به انتخاب و موافقت مدیران فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی منطقه دو کشور و طی حکمی از سوی معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم،تحقیقات و فناوری، دکتر فرشید مهردوست ،رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه گیلان ، به مدت دو سال به سمت دبیر فناوری اطلاعات و ارتباطات منطقه مذکور و عضو شورای سیاستگذاری مناطق اداره کل تحول اداری و فناوری اطلاعات منصوب شد.