بستن
FA EN AR RU FR CHI

برطرف شدن مشکل قطعی شبکه دانشکده کشاورزی

برطرف شدن مشکل قطعی شبکه دانشکده کشاورزی


برطرف شدن مشکل قطعی شبکه دانشکده کشاورزی

به اطلاع میرساند مشکل قطعی شبکه دانشکده علوم کشاورزی که از روز شنبه 14 فرورودین به دلیل حفاری نامناسب پیمانکار برق دانشگاه و قطع کابل فیبر نوری متصل به این دانشکده ایجاد شده بود، با پیگیری کارشناسان مرکز فناوری اطلاعات،  روز یکشنبه ، 15 فروردین ، برطرف و ارتباط شبکه این دانشگاه برقرار گردید.