بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری کارگاه آشنایی با مخاطرات امنیتی کارکنان سازمانها در فضای سایبری

برگزاری کارگاه آشنایی با مخاطرات امنیتی کارکنان سازمانها در فضای سایبری


برگزاری کارگاه آشنایی با مخاطرات امنیتی کارکنان سازمانها در فضای سایبری

مرکز فاوا دانشگاه در نظر دارد در راستای آشنایی و تکمیل اطلاعات حوزه فناوری کاربران سطوح مختلف دانشگاه، دوره های آموزشی- مهارتی کوتاه مدت را در سال جاری برگزار نماید. اولین دوره تحت عنوان " کارگاه آموزشی آشنایی با مخاطرات امنیتی کارکنان سازمان ها در فضای سایبری روز دوشنبه مورخ ۱۲ شهریور ساعت ۸:۱۵ در تالار حکمت برگزار می شود که به شرکت کنندگان نیز گواهی پایان دوره اعطا می شود‌‌.