بستن
FA EN AR RU FR CHI

حضور مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه دریازدهمین نمایشگاه الکامپ گیلان,

حضور مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه دریازدهمین نمایشگاه الکامپ گیلان,


حضور مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه دریازدهمین نمایشگاه الکامپ گیلان,

حضور مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه دریازدهمین نمایشگاه الکامپ گیلان محل دائمی نمایشگاههای استان گیلان ۵ الی ۸ دی ماه ،  ساعت بازدید ۱۵ الی ۲۱