بستن
FA EN AR RU FR CHI

دانشجویان

دانشجویان


دانشجویان

2- نحوه ایجاد ایمیل برای دانشجویان مقطع دکتری و ارشد : کلیه اطلاعات دانشجویان مقطع دکتری و ارشد (روزانه -شیانه -پردیس بین الملل -مجازی ) بعد از تکمیل مراحل ثبت نام در آموزش دانشگاه ، در سامانه ایمیل دانشجويي ثبت می گردد و دانشجويان می توانند بدون مراجعه حضوری و از طریق لینک زیر اقدام به دریافت ایمیل دانشگاهی نمایند . webmail.guilan.ac.ir در صورت برخورد با موارد زیر : 1- هنگام ثبت نام شماره دانشجويي شما مورد تایید قرار نگرفت. 2- مقطع تحصیلی شما نادرست درج شده است . 3- ایمیل تاییدیه دریافت نکردید . لطفا حضورا به مرکز آموزشهای مجازی واقع در طبقه همکف سازمان مرکزی - آقای مهندس منصف مراجعه نمایید.