بستن
FA EN AR RU FR CHI

درباره ما

درباره ما


درباره ما

تاريخچه مرکز : مرکز کامپيوتر دانشگاه گيلان در اواخر سال 1367 با تعدادی PC ( ريزپردازنده80286) با رياست مرحوم آقای دکتر محمد حسن شناسا فعاليت خود را آغاز نمود و به نام مرکز اطلاعات و خدمات کامپيوتری دانشگاه گيلان معرفی شد و در مهر ماه سال 1370 به ساختمان مرکز کامپيوتر در دانشکده علوم به مساحت 250 متر مربع در دو طبقه انتقال يافت که شامل بخش های زير بود : ) بخش Main Frame : کامپيوتر مرکزی IBM با پردازنده 4341 ، 8MB حافظه RAM و تعداد 30 پايانه ( دو دستگاه کنسول برای کنترل - هشت دستگاه پايانه رنگی - بيست دستگاه پايانه تک رنگ و دو دستگاه پايانه تک رنگ برای امکانات تايپ فارسی ) يک دستگاه چاپگر خطی 3800 - سه دستگاه نوار خوان Tape unit - 24 دستگاه ديسک سخت از نوع 3350 . (کل سيستم بعد از انتقال مرکز کامپيوتر به پرديس اصلی دانشگاه ، جمع آوری و به انبار سازمان مرکزی دانشگاه تحويل داده شد.) 2 ) بخش PC : اين بخش دارای 20 دستگاه کامپيوتر با پردازنده های 286 و 386 و 486 بود . 3 ) شبکهNetware Novell : اين شبکه در سال 1374 با استفاده از توپولوژی خطی( bus ) برای 10 ايستگاه کاری راه اندازی شد . عمده فعاليت مرکز در آن زمان استفاده دانشجويان از امکانات مرکز برای برنامه نويسی و واحدهای درسی مرتبط و همچنين برگزاری دوره های آموزش کامپيوتر و تهيه چند نرم فزار کاربردی بود . با درک نياز جوامع علمی به علوم مختلف کامپيوتر ، نرم افزار و فناوری اطلاعات ، مرکز کامپيوتر بر آن شد تا تحولی اساسی در زمينه امور کامپيوتری در دانشگاه انجام دهد لذا در سال 1380 مرکز کامپيوتر به سازمان مرکزی (ساختمان شماره 2 ) واقع در پرديس اصلی دانشگاه منتقل شد . در اين سال که رياست آن با آقای دکتر صابری نجفی بود به نام مرکز نرم افزارها و محاسبات رايانه ای تغيير نام يافت واز آن پس عمده ترين اهداف خود را در امور تحقيقات کامپيوتر و استفاده کمی و کيفی دانشجويان از نرم افزارهای مختلف و جديد دنبال نمود . همچنين از بهمن سال 85 کليه وظايف مربوط به واحد پايگاه اطلاع رسانی دانشگاه که مسوليت شبکه اينترنت دانشگاه را به عهده داشت به اين مرکز محول گرديد .در شهريور سال 87 بر اساس تغيير در ساختار فيزيکی مرکز ،کليه سرويسهای دانشجويي به دانشکده ها محول شد و اين واحد در حال حاضر به عنوان مرکز خدمات رايانه ای و فناوری اطلاعات کليه امور مربوط به شبکه اينترنت دانشگاه شامل موارد زير را بر عهده دارد : • ـ نظارت‌ و مديريت‌ شبكه‌ اصلي‌ (Backbone) دانشگاه‌ • برقراري ارتباط دانشکده ها و واحدها ‌ با اينترنت • پيش‌بيني‌ امكانات‌ مورد نياز اعم‌ از سخت‌افزار، نرم‌افزار و استقرار و پيكربندي‌ آنها براي‌ ايجاد بستر ارتباطي‌امن‌ جهت‌ اتصال‌ به‌ شبكه‌هاي‌ مختلف‌ اطلاع‌ رساني‌ • نظارت‌ بر عملكرد مطمئن‌ و رفع‌ خرابيهاي‌ ناشي‌ از تنظيم‌ تجهيزات‌ موجود در شبكه‌ اصلي‌ شامل (تجهيزات سخت‌افزاري‌، قطع خطوط انتقال ديتا ، قطع برق‌ و تهويه و ... ‌) در Backbone اصلی دانشگاه • - ارائه خدمات پست الکترونيکي اصلي دانشگاه • ارائه خدمات Dial up • - پاسخگويي‌ و رفع‌ مشكلات‌ كاربران‌ Dial up ‌ و كاربراني‌ كه‌ از مركز اكانت‌ Email دارند • - ارائه خدمات DNS اصلي دانشگاه • ـ مديريت‌ اتاق‌ سرور • - مديريت‌ شبكه‌ داخلي‌ مركز ‌ • ـ تحقيقات‌ و توسعه‌ مرتبط با وظايف‌ محول