بستن
FA EN AR RU FR CHI

درباره پست الکترونیک دانشگاه گیلان

درباره پست الکترونیک دانشگاه گیلان


درباره پست الکترونیک دانشگاه گیلان

اعضاي محترم هيئت علمي ،کارمندان و دانشجويان مقطع دکتری و ارشد مي توانند از سرويس پست الکترونيک دانشگاه گيلان استفاده نمايند. در حال حاضر domain هاي زير تعريف شده است : guilan .ac.ir برای اعضاي محترم هيئت علمي و کارمندان phd.guilan.ac.ir دانشجويان مقطع دوره دکتري msc.guilan.ac.ir دانشجويان مقطع کارشناسی ارشد