بستن
FA EN AR RU FR CHI

در خصوص نحوه دسترسی به صفحه شخصی اساتید

در خصوص نحوه دسترسی به صفحه شخصی اساتید


در خصوص نحوه دسترسی به صفحه شخصی اساتید

به اطلاع میرساند به دلیل به روز رسانی وب سایت صفحه شخصی ( Homepage) اساتید ، دسترسی به این سایت فقط با استفاده از کانکشن اینترنت (vpn) دانشگاه مقدور میباشد.