بستن
FA EN AR RU FR CHI

دسترسی به برخی از سامانه ها فقط از طریق داخل دانشگاه

دسترسی به برخی از سامانه ها فقط از طریق داخل دانشگاه


دسترسی به برخی از سامانه ها فقط از طریق داخل دانشگاه

قابل توجه کاربران اینترنت دانشگاه : به اطلاع می رساند سامانه های زیر فقط از داخل دانشگاه قابل دسترسی است. برای اینکه از بیرون دانشگاه به این سامانه ها دسترسی داشته باشید باید از طریق VPN دانشگاه اقدام نمایید .   سامانه وضعیت حق التدریس سامانه پرسنلی سامانه آموزش کارکنان سامانه بیمه و رفاه سامانه مدیریت جلسات سامانه اضافه کار