بستن
FA EN AR RU FR CHI

دسترسی سریعتر به سامانه انتخاب واحد

دسترسی سریعتر به سامانه انتخاب واحد


دسترسی سریعتر به سامانه انتخاب واحد

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند : برای دسترسی سریعتر به سامانه آموزش جهت انتخاب واحد از آدرس زیر استفاده نمایید : erp.guilan.ac.ir