بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفتر همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار میکند:کارگاه اموزشی مجازی مهارت و یادگیری از راه دور تجارب کشور آلمان

دفتر همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار میکند:کارگاه اموزشی مجازی مهارت و یادگیری از راه دور تجارب کشور آلمان


دفتر همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه جامع علمی کاربردی در نظر دارد یک کارگاه آموزشی مجازی با عنوان " مهارتهای لازم برای مربیان و مدرسان آموزش فنی و حرفه ای و آموزش عالی مهارتی جهت تطبیق موثرتر با الزامات یادگیری از راه دور و الکترونیکی با تاکید بر تجارب کشور آلمان " را توسط جناب آقای مهندس رادفر ، مسئول محترم هماهنگی موسسه Imove، نماینده موسسه فدرال آموزشهای فنی و مهارتی (BIBB) در ایران ، در روز سه شنبه مورخ 99/3/20 از ساعت 10 الی 12 بصورت برخط برگزار نماید.

علاقمندان میتوانند با استفاده از نرم اقزار Adobe Connect و از طریق لینک http://vc.uast.ac.ir/riyasat در کارگاه فوق شرکت نمایند .