بستن
FA EN AR RU FR CHI

راه اندازی میز خدمت الکترونیک دانشگاه

راه اندازی میز خدمت الکترونیک دانشگاه


راه اندازی میز خدمت الکترونیک دانشگاه

در راستای متنوع سازی راه های ارتباطی مراجعین گرامی با بخش های مختلف دانشگاه و همچنین تسهیل ارایه خدمات به مراجعین ، "میز خدمت الکترونیکی " دانشگاه راه اندازی شد. این امکان از منوی " سامانه های الکترونیک" پورتال دانشگاه برای استفاده اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه قابل دسترسی است. مرکز فاوا دانشگاه