بستن
FA EN AR RU FR CHI

رفع مشکلات اتصال به اینترنت

رفع مشکلات اتصال به اینترنت


رفع مشکلات اتصال به اینترنت

در صورت بروز مشکل در ارتباط با اینترنت دانشگاه، میتوانید با مراجعه به سایت کامپیوتر دانشکده خود از  کارشناسان مستقر راهنمایی بخواهید. همچنین در صورتیکه در خوابگاه مستقر هستید میتوانید از طریق ارسال پیامک به سامانه 10004845 مشکل خود را به اطلاع کارشناسان مرکز برسانید. کلیه فایلهای راهنما در زمینه اینترنت و شبکه دانشگاه در سایت مرکز فناوری اطلاعات و همچنین کانال مرکز موجود میباشد. سایت مرکز کانال مرکز