بستن
FA EN AR RU FR CHI

ضوابط استفاده از اینترنت دانشگاه

ضوابط استفاده از اینترنت دانشگاه


ضوابط استفاده از اینترنت دانشگاه

کاربران ذیل می توانند از مرکز فناوری اطلاعات حساب کاربری اینترنت دریافت نموده و از خدمات مرکز بسته به نوع حساب کاربری خود استفاده نمایند:

 • اعضای هیات علمی.
 • دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف دانشگاه که در حال تحصیل می باشند
 • کارمندان دانشگاه(رسمی ،پیمانی ،قراردادی )
 • به سایر افراد در صورت درخواست واحدهای ذیربط و موافقت حراست دانشگاه  حساب کاربری موقت داده می شود.

نوع و میزان استفاده از خدمات مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات برای هر یک از گروههای کاربری فوق طبق جدول سرویس حجمی اعلام شده از سوی مرکز فناوری اطلاعات متفاوت است .

مقررات عمومی

 • -به هر شخص تنها یک حساب کاربری داده می شود.
 • – شخص درخواست کننده مسئول هر گونه سوء استفاده از حساب کاربری می باشد
 • -کابران بدون اطلاع مرکز کامپیوتر اجازه واگذاری حساب کاربری و یا امتیاز استفاده از خدمات به دیگری را ندارد و در هر صورت درخواست کننده خدمات مسئول هر گونه استفاده نابجا خواهد بود.
 • -استفاده کننده از خدمات مرکز ملزم به رعایت قوانین عمومی دانشگاه و قوانین دولت در زمینه فضای سایبری می باشد .
 • دانشگاه مختار است در صورت مشاهده هر گونه سوء استفاده از حساب کاربری بدون اخطار قبلی اقدام به تعلیق و یا حذف حساب کاربری نماید.

امنیت:

 • مرکز کامپیوتر تمام سعی خود را برای ارائه یک سرویس مطمئن و امن انجام می دهد ولی مسئولیت نگهداری کلمه عبور به عهده کاربر است.

اعتبار حساب کاربری:

 • حسابهای کاربری دانشجویی در تمام مقاطع تا هنگام فارغ التحصیلی یا لغو مجوز تحصیل در دانشگاه فعال می‌باشد.
 • حساب کاربری دانشجویان پس از فارغ التحصیلی  حذف خواهد شد .
 • ساخت حساب کاربری برای دانشجویان فارغ‌التحصیل امکان پذیر نیست.
 • حساب کاربری دانشجویانی که ارتباط آنها با دانشگاه به طریقی غیر از فارغ التحصیلی ( اخراج، محرومیت، انصراف، جابجایی و ..) به پایان برسد حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ قطع ارتباط  فعال خواهد بود.

موارد زیر منجر به بسته شدن حساب کاربری می شوند:

 • هر فرد فقط یک حساب کاربری شخصی می‌تواند داشته باشد. در صورت دریافت بیش از یک حساب کاربری، یکی از حسابها حذف خواهد گردید.
 • – اتمام مدت اعتبار یا ترافیک ماهانه حساب کاربری.
 • – استفاده از حسابهای کاربری سایر کاربران
 • – استفاده از حسابهای کاربری به منظور صدمه زدن به سرویسهای دانشگاه و یا مزاحمت برای کاربران دیگر.
 • – قرار دادن حساب کاربری خود در اختیار دیگران.
 • – عدم رعایت قوانین عمومی