بستن
FA EN AR RU FR CHI

عدم دسترسی به اینترنت

عدم دسترسی به اینترنت


عدم دسترسی به اینترنت

به اطلاع کاربران اینترنت دانشگاه می رساند از ساعت 8 صبح چهارشنبه 18 اسفند به مدت دو ساعت امکان اتصال به اینترنت دانشگاه مقدور نمیباشد. تاکید میشود کلیه سامانه های داخلی دانشگاه ( اتوماسیون اداری ، ایمیل دانشگاه، آموزش سادا و .... ) در دسترس میباشند .