بستن
FA EN AR RU FR CHI

عدم دسترسی به اینترنت در داخل دانشگاه به علت نقص فنی

عدم دسترسی به اینترنت در داخل دانشگاه به علت نقص فنی


عدم دسترسی به اینترنت در داخل دانشگاه به علت نقص فنی

با پوزش از کاربران محترم اینترنت دانشگاه به اطلاع میرساند به علت نقص فنی ،امکان اتصال به کانکشن vpn دانشگاه و دسترسی به اینترنت از داخل دانشگاه تا اطلاع ثانوی مقدور نمیباشد.