بستن
FA EN AR RU FR CHI

عدم دسترسی به سامانه ها به منظور نصب تجهیزات- 26 شهریور

عدم دسترسی به سامانه ها به منظور نصب تجهیزات- 26 شهریور


عدم دسترسی به سامانه ها به منظور نصب تجهیزات- 26 شهریور

به اطلاع کاربران محترم میرساند به دلیل جابجایی و نصب تجهیزات در دیتاسنتر دانشگاه ، دسترسی به سامانه های دانشگاه از ساعت 15.30 الی 16 با قطعی و اختلال همراه خواهد بود .