بستن
FA EN AR RU FR CHI

عدم دسترسی دانشجویان به سرویس پست الکترونیک

عدم دسترسی دانشجویان به سرویس پست الکترونیک


عدم دسترسی دانشجویان به سرویس پست الکترونیک

به اطلاع دانشجویان دانشگاه گیلان میرساند سرویس پست الکترونیک دانشجویان جهت ارتقای سخت افزاری تا اطلاع ثانوی خارج از دسترس میباشد.