بستن
FA EN AR RU FR CHI

فعال شدن ایمیل دانشگاهی دانشجویان ارشد و دکتری

فعال شدن ایمیل دانشگاهی دانشجویان ارشد و دکتری


فعال شدن ایمیل دانشگاهی دانشجویان ارشد و دکتری

به اطلاع دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ورودی جدید میرساند ایمیل آکادمیک کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی جدید فعال شد. جهت اطلاع از نحوه استفاده از ایمیل دانشگاهی به لینک زیر مراجعه نمایید : راهنمای استفاده از ایمیل دانشگاه