بستن
FA EN AR RU FR CHI

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه


قابل توجه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه

به اطلاع اعضای محترم هیات علمی دانشگاه گیلان می رساند پیروتفاهم نامه منعقده فیمابین دانشگاه گیلان و شرکت مخابرات استان ،اعضای هیات علمی دانشگاه که از سرویس خانگی اینترنت مخابرات استفاده مینمایند،از مزایای افزایش رایگان حجم اینترنت اشتراک خود برخوردار خواهند شد. لذا از اعضای محترم هیات علمی (مشترک اینترنت خانگی شرکت مخابرات ) خواهشمند است، فرم زیر را تکمیل و به مرکز فناوری اطلاعات از طریق ایمیل ارسال و یا با مرکز فناوری اطلاعات تماس حاصل نمایند : ------------------------------- نام و نام خانوادگی : کد ملی : شماره تلفن مربوط به اشتراک اینترنت : ----------------------------------------------------------------