بستن
FA EN AR RU FR CHI

قابل توجه کاربران ایمیل : عدم دسترسی به ایمیل دانشگاه تا 26 دیماه

قابل توجه کاربران ایمیل : عدم دسترسی به ایمیل دانشگاه تا 26 دیماه


قابل توجه کاربران ایمیل : عدم دسترسی به ایمیل دانشگاه تا 26 دیماه

بدینوسیله به اطلاع کاربران ایمیل دانشگاه می رساند به دلیل انتقال اطلاعات حجیم از سرور قبلی ایمیل به سرور جدید امکان دسترسی به سرور ایمیل قبلی دانشگاه تا روز شنبه 26 دیماه وجود ندارد. لازم به ذکر است سرور قبلی به دلیل مشکلات نرم افزاری قابل استفاده نبوده و کارشناسان مرکز فناوری اطلاعات در تلاشند تمامی اطلاعات موجود را به سرور جدید منتقل نمایند.