بستن
FA EN AR RU FR CHI

قابل توجه کاربران محترم اینترنت در دانشکده علوم و پردیس دانشگاهی

قابل توجه کاربران محترم اینترنت در دانشکده علوم و پردیس دانشگاهی


قابل توجه کاربران محترم اینترنت در دانشکده علوم و پردیس دانشگاهی

به اطلاع کاربران محترم اینترنت در دانشکده علوم و پردیس دانشگاهی میرساند
از روز شنبه 6 شهریور در دانشکده علوم و پردیس دانشگاهی کاربران فقط از طریق کانکشن وی پی ان  دانشگاه میتوانند به اینترنت دسترسی داشته باشند.
کانکشن وی پی ان دانشگاه از طریق لینک قابل دانلود است: