بستن
FA EN AR RU FR CHI

قطعی اینترنت دانشکده تربیت بدنی به دلیل اشکال فنی تجهیزات- 25 مهر

قطعی اینترنت دانشکده تربیت بدنی به دلیل اشکال فنی تجهیزات- 25 مهر


قطعی اینترنت دانشکده تربیت بدنی به دلیل اشکال فنی تجهیزات- 25 مهر

مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه گیلان به اطلاع کاربران اینترنت و دانشجویان دانشکده تربیت بدنی و ساکن خوابگاه بنت الهدی میرساند به دلیل شرایط نامساعد جوی شب گذشته که موجب ایجاد مشکل فنی در تجهیزات وایرلس دانشکده تربیت بدنی شده است ، اینترنت این دانشکده قطع شده است که کارشناسان مرکز فاوا در حال بررسی و رفع مشکل میباشند.