بستن
FA EN AR RU FR CHI

قطعی اینترنت دانشگاه به دلیل عملیات فنی شرکت مخابرات

قطعی اینترنت دانشگاه به دلیل عملیات فنی شرکت مخابرات


قطعی اینترنت دانشگاه به دلیل عملیات فنی شرکت مخابرات

به اطلاع کاربران اینترنت دانشگاه میرساند به دلیل انجام عملیات فنی از سوی شرکت مخابرات استان بر روی شبکه فیبر نوری در سطح شهر، دسترسی اینترنت دانشگاه قطع میباشد که به زودی این مشکل برطرف خواهد گردید.