بستن
FA EN AR RU FR CHI

قطعی اینترنت دانشگاه و سامانه ها - روز 5شنبه 3 اسفند

قطعی اینترنت دانشگاه و سامانه ها - روز 5شنبه 3 اسفند


قطعی اینترنت دانشگاه و سامانه ها - روز 5شنبه 3 اسفند

به اطلاع کاربران محترم میرساند

با توجه به انجام عملیات بهسازی و تغییرات در دیتاسنتر دانشگاه، شبکه اینترنت و سامانه های مختلف دانشگاه روز پنجشنبه 96/12/3 از ساعت 14.30  الی 17  قطع خواهد بود .

از صبر و شکیبایی شما کاربران گرامی سپاسگزاریم .

مرکز فاوا دانشگاه گیلان