بستن
FA EN AR RU FR CHI

قطعی سامانه اتوماسیون به دلیل بروز اشکال فنی

قطعی سامانه اتوماسیون به دلیل بروز اشکال فنی


قطعی سامانه اتوماسیون به دلیل بروز اشکال فنی

به اطلاع میرساند به دلیل بروز اشکال فنی و نرم افزاری ، سامانه اتوماسیون اداری،  امروز ، شنبه 17 تیر ، تا ساعت 13 قطع میباشد.