بستن
FA EN AR RU FR CHI

قطعی شبکه اینترنت دانشگاه به دلیل عملیات شرکت توزیع برق رشت

قطعی شبکه اینترنت دانشگاه به دلیل عملیات شرکت توزیع برق رشت


قطعی شبکه اینترنت دانشگاه به دلیل عملیات شرکت توزیع برق رشت

به اطلاع کاربران اینترنت دانشگاه میرساند پیرو اطلاع رسانی شرکت توزیع برق رشت ، برق سایت اصلی دانشگاه فردا سه شنبه 96/02/05 از ساعت 6 صبح الی 4 بعد از ظهر جهت انجام تعمیرات قطع خواهد بود. به دلیل فوق احتمال قطعی و عدم دسترسی به شبکه اینترنت و سامانه های دانشگاه در ساعات ذکر شده وجود دارد.