بستن
FA EN AR RU FR CHI

قطعی شبکه دانشگاه پنجشنبه 6 خرداد

قطعی شبکه دانشگاه پنجشنبه 6 خرداد


قطعی شبکه دانشگاه پنجشنبه 6 خرداد

به اطلاع کاربران اینترنت دانشگاه میرساند به منظور وارد کردن ژنراتور به مدار برق مرکز فناوری اطلاعات ، روز پنجشنبه 6 خرداد از ساعت 8 الی 12 صبح ، شبکه دانشگاه با اختلال و قطعی همراه خواهد بود .