بستن
FA EN AR RU FR CHI

مشکل عدم دسترسی به موتور جستجوی گوگل

مشکل عدم دسترسی به موتور جستجوی گوگل


مشکل عدم دسترسی به موتور جستجوی گوگل

به اطلاع کاربران شبکه دانشگاه میرساند مشکل عدم دسترسی به موتور جستجوی گوگل که تعدادی از کاربران دانشگاه در برخی ساعات با آن مواجه میشوند مربوط به شرکت سرویس دهنده اینترنت میباشد. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه گیلان