بستن
FA EN AR RU FR CHI

مقررات استفاده از اینترنت دانشگاه

مقررات استفاده از اینترنت دانشگاه


مقررات استفاده از اینترنت دانشگاه

افراد ذیل می توانند از مرکز فناوری اطلاعات حساب کاربری اینترنت دریافت نموده و از خدمات مرکز بسته به نوع حساب کاربری خود استفاده نمایند:
 • اعضای هیات علمی.
 • دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف دانشگاه که در حال تحصیل می باشند
 • کارمندان دانشگاه(رسمی ،پیمانی ،قراردادی )
 • به سایر افراد در صورت درخواست واحدهای ذیربط و موافقت حراست دانشگاه  حساب کاربری موقت داده می شود.
نوع و میزان استفاده از خدمات مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات برای هر یک از گروههای کاربری فوق طبق جدول سرویس حجمی اعلام شده از سوی مرکز فناوری اطلاعات متفاوت است . مقررات عمومی
 • -به هر شخص تنها یک حساب کاربری داده می شود.
 • – شخص درخواست کننده مسئول هر گونه سوء استفاده از حساب کاربری می باشد
 • -کابران بدون اطلاع مرکز کامپیوتر اجازه واگذاری حساب کاربری و یا امتیاز استفاده از خدمات به دیگری را ندارد و در هر صورت درخواست کننده خدمات مسئول هر گونه استفاده نابجا خواهد بود.
 • -استفاده کننده از خدمات مرکز ملزم به رعایت قوانین عمومی دانشگاه و قوانین دولت در زمینه فضای سایبری می باشد .
 • دانشگاه مختار است در صورت مشاهده هر گونه سوء استفاده از حساب کاربری بدون اخطار قبلی اقدام به تعلیق و یا حذف حساب کاربری نماید.
امنيت:
 • مرکز کامپیوتر تمام سعي خود را براي ارائه يک سرويس مطمئن و امن انجام مي دهد ولي مسئوليت نگهداري کلمه عبور به عهده کاربر است.
اعتبار حساب كاربري:
 • حسابهاي کاربري دانشجويی در تمام مقاطع تا هنگام فارغ التحصیلی یا لغو مجوز تحصیل در دانشگاه فعال مي‌باشد.
 • حساب کاربری دانشجویان پس از فارغ التحصیلی  حذف خواهد شد .
 • ساخت حساب كاربري براي دانشجويان فارغ‌التحصيل امكان پذير نيست.
 • حساب كاربري دانشجويانی که ارتباط آنها با دانشگاه به طریقی غیر از فارغ التحصیلی ( اخراج، محروميت، انصراف، جابجايي و ..) به پايان برسد حداكثر تا یک ماه پس از تاريخ قطع ارتباط  فعال خواهد بود.
اعمال زير منجر به بسته شدن حساب كاربري مي شوند:
 • هر فرد فقط يك حساب كاربري شخصي مي‌تواند داشته باشد. در صورت دريافت بيش از يک حساب کاربري، يکي از حسابها حذف خواهد گرديد.
 • – اتمام مدت اعتبار یا ترافیک ماهانه حساب كاربري.
 • – استفاده از حسابهاي کاربري سایر کاربران
 • – استفاده از حسابهاي کاربري به منظور صدمه زدن به سرويسهاي دانشگاه و يا مزاحمت براي کاربران ديگر.
 • – قرار دادن حساب كاربري خود در اختيار ديگران.
 • – عدم رعايت قوانين عمومی