بستن
FA EN AR RU FR CHI

مقررات استفاده از سرویس ایمیل اساتید

مقررات استفاده از سرویس ایمیل اساتید


مقررات استفاده از سرویس ایمیل اساتید

مقررات عمومی
 • -به هر شخص تنها یک حساب کاربری داده می شود.
 • – شخص درخواست کننده مسئول هر گونه سوء استفاده از حساب کاربری می باشد
 • -کاربران بدون اطلاع مرکز کامپیوتر اجازه واگذاری حساب کاربری و یا امتیاز استفاده از خدمات به دیگری را ندارد و در هر صورت درخواست کننده خدمات مسئول هر گونه استفاده نابجا خواهد بود.
 • -استفاده کننده از خدمات مرکز ملزم به رعایت قوانین عمومی دانشگاه و قوانین دولت در زمینه فضای سایبری می باشد .
 • دانشگاه مختار است در صورت مشاهده هر گونه سوء استفاده از حساب کاربری بدون اخطار قبلی اقدام به تعلیق و یا حذف حساب کاربری نماید.
اعمال زير منجر به بسته شدن حساب كاربري مي شوند:
 • – اتمام مدت اعتبار حساب كاربري.
 • – ارسال هرزنامه و نامه هاي گروهي ( spam   و bulkmail ).
 • – استفاده از حسابهاي کاربري براي تبليغات.
 • – استفاده از حسابهاي کاربري به منظور صدمه زدن به سرويسهاي دانشگاه و يا مزاحمت براي کاربران ديگر.
 • – قرار دادن حساب كاربري خود در اختيار ديگران.
 • – عدم رعايت موارد امنيتي مانند استفاده از کلمه عبور ساده که موجب خسارت به امنیت سیستم های دانشگاه و کاربران شود .
 • – عدم رعايت قوانين عمومی مربوط به هر یک از خدمات مرکز
امنيت:
 • مرکز کامپیوتر تمام سعي خود را براي ارائه يک سرويس مطمئن و امن انجام مي دهد ولي مسئوليت نگهداري کلمه عبور به عهده کاربر است.
 • مركز كامپيوتر در مورد بازيابي هرگونه اطلاعات كه به علت بي توجهي يا اهمال كاربر از دست رفته باشد مسئوليتي ندارد.
مقررات استفاده از سيستم پست الكترونيك دانشگاه 
 • اساتيد دانشگاه روي دامنه guilan.ac.ir@ مي‌توانند حساب کاربري داشته باشند.
 • حسابهاي كاربري ايجاد شده براي سمينارها، همايشها، كنفرانسها، كارگاهها، از نوع حسابهای واحدها بوده و دارای زمان انقضا می باشد
 • هر فرد فقط يك حساب كاربري شخصي مي‌تواند داشته باشد. در صورت دريافت بيش از يک حساب کاربري، يکي از حسابها حذف خواهد گرديد.
  اعمال زير منجر به بسته شدن حساب كاربري مي شوند:
 • – اتمام مدت اعتبار حساب كاربري.
 • – ارسال هرزنامه و نامه هاي گروهي ( spam   و bulkmail ).
 • – استفاده از حسابهاي کاربري براي تبليغات.
 • – استفاده از حسابهاي کاربري به منظور صدمه زدن به سرويسهاي دانشگاه و يا مزاحمت براي کاربران ديگر.
 • – قرار دادن حساب كاربري خود در اختيار ديگران.
 • – عدم رعايت موارد امنيتي مانند استفاده از کلمه عبور ساده که موجب خسارت به سيستم پست الکترونيک دانشگاه و کاربران شود .
 • – عدم رعايت قوانين عمومی