بستن
FA EN AR RU FR CHI

مقررات عمومی دریافت حساب کاربری و خدمات از مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

مقررات عمومی دریافت حساب کاربری و خدمات از مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه


مقررات عمومی دریافت حساب کاربری و خدمات از مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

استفاده از خدمات مختلف مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  دانشگاه مستلزم دریافت حساب کاربری و رعايت مقررات ذيل مي باشد. اين مقررات ممکن است به مرور زمان تغيير نمايد که تغييرات  از طريق پست الکترونيک به اطلاع کاربران خواهد رسيد. شرايط حاکم بر حساب کاربری شما در هر زمان مطابق آخرين نسخه تصويب شده اين مقررات است و  دريافت حساب کاربری نشاندهنده پذيرفتن اين  مقررات می باشد. شرايط عضويت: افراد ذیل می توانند حساب کاربری از مرکز کامپیوتر دریافت نموده و از خدمات مرکز بسته به نوع حساب کاربری خود استفاده نمایند:
 • اعضای هیات علمی.
 • دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف دانشگاه که در حال تحصیل می باشند
 • کارمندان دانشگاه(رسمی ،پیمانی ،قراردادی )
 • به افراد دیگر در صورت درخواست واحدهای ذیربط و موافقت حراست دانشگاه  حساب کاربری موقت داده می شود.
نوع و میزان استفاده از خدمات مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات برای هر یک از گروههای کاربری فوق متفاوت است . مقررات عمومی
 • -به هر شخص تنها یک حساب کاربری داده می شود.
 • - شخص درخواست کننده مسئول هر گونه سوء استفاده از حساب کاربری می باشد
 • -هیچ کس بدون اطلاع مرکز کامپیوتر اجازه واگذاری حساب کاربری و یا امتیاز استفاده از خدمات به دیگری را ندارد و در هر صورت درخواست کننده خدمات مسئول هر گونه استفاده نابجا خواهد بود.
 • -استفاده کننده از خدمات مرکز ملزم به رعایت قوانین عمومی دانشگاه و قوانین دولت در زمینه فضای سایبری می باشد .
 • دانشگاه مختار است در صورت مشاهده هر گونه سوء استفاده از حساب کاربری بدون اخطار قبلی اقدام به تعلیق و یا حذف حساب کاربری نماید.
اعمال زير منجر به بسته شدن حساب كاربري مي شوند:
 • - اتمام مدت اعتبار حساب كاربري.
 • - ارسال هرزنامه و نامه هاي گروهي ( spam   و bulkmail ).
 • - استفاده از حسابهاي کاربري براي تبليغات.
 • - استفاده از حسابهاي کاربري به منظور صدمه زدن به سرويسهاي دانشگاه و يا مزاحمت براي کاربران ديگر.
 • - قرار دادن حساب كاربري خود در اختيار ديگران.
 • - عدم رعايت موارد امنيتي مانند استفاده از کلمه عبور ساده که موجب خسارت به امنیت سیستم های دانشگاه و کاربران شود .
 • - عدم رعايت قوانين عمومی مربوط به هر یک از خدمات مرکز
امنيت:
 • مرکز کامپیوتر تمام سعي خود را براي ارائه يک سرويس مطمئن و امن انجام مي دهد ولي مسئوليت نگهداري کلمه عبور به عهده کاربر است.
 • مركز كامپيوتر در مورد بازيابي هرگونه اطلاعات كه به علت بي توجهي يا اهمال كاربر از دست رفته باشد مسئوليتي ندارد.
اعتبار حساب كاربري:
 • حسابهاي کاربري دانشجويی در تمام مقاطع تا هنگام فارغ التحصیلی یا لغو مجوز تحصیل در دانشگاه فعال مي‌باشد.
 • حساب کاربری دانشجویان پس از فارغ التحصیلی  حذف خواهد شد .
 • ساخت حساب كاربري براي دانشجويان فارغ‌التحصيل امكان پذير نيست.
 • حسابهاي کاربري   کارمندان تا هنگامي كه در استخدام دانشگاه هستند، معتبر است.
 • حساب كاربري دانشجويانی که ارتباط آنها با دانشگاه به طریقی غیر از فارغ التحصیلی ( اخراج، محروميت، انصراف، جابجايي و ..) به پايان برسد حداكثر تا یک ماه پس از تاريخ قطع ارتباط  فعال خواهد بود.
 • حساب کاربري  افرادي كه بطور موقت با دانشگاه قرارداد دارند با ارائه نامه مبني بر تمديد قرارداد از واحد مربوطه، به مدت يكسال قابل تمديد خواهد بود.
 • .
مقررات استفاده از سيستم پست الكترونيك دانشگاه 
 • اساتيد دانشگاه روي دامنه guilan.ac.ir@ مي‌توانند حساب کاربري داشته باشند.
 • دانشجويان کارشناسي و کارشناسي ارشد و دکترا در دامنه‌هاي مربوط به دانشکده‌ها مي‌توانند حسابهاي کاربري داشته باشند. phd.guilan.ac.ir , @msc.guilan.ac.ir @
 • .حسابهاي كاربري ايجاد شده براي سمينارها، همايشها، كنفرانسها، كارگاهها، از نوع حسابهای واحدها بوده و دارای زمان انقضا می باشد
 • هر فرد فقط يك حساب كاربري شخصي مي‌تواند داشته باشد. در صورت دريافت بيش از يک حساب کاربري، يکي از حسابها حذف خواهد گرديد.
  اعمال زير منجر به بسته شدن حساب كاربري مي شوند:
 • - اتمام مدت اعتبار حساب كاربري.
 • - ارسال هرزنامه و نامه هاي گروهي ( spam   و bulkmail ).
 • - استفاده از حسابهاي کاربري براي تبليغات.
 • - استفاده از حسابهاي کاربري به منظور صدمه زدن به سرويسهاي دانشگاه و يا مزاحمت براي کاربران ديگر.
 • - قرار دادن حساب كاربري خود در اختيار ديگران.
 • - عدم رعايت موارد امنيتي مانند استفاده از کلمه عبور ساده که موجب خسارت به سيستم پست الکترونيک دانشگاه و کاربران شود .
 • - عدم رعايت قوانين عمومی