بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشانی و تلفن مرکز

نشانی و تلفن مرکز


رشت، بزرگراه خلیج فارس، کیلومتر ۵ جاده قزوین، مجتمع دانشگاه گیلان - سازمان مرکزی، طبقه همکف، کدپستی:  ۴۱۹۹۶۱۳۷۷۶

تلفن : 33690821 -013 و 33690823 -013