بستن
FA EN AR RU FR CHI

هدیه نوروزی مرکز فناوری اطلاعات به کاربران اینترنت دانشگاه

هدیه نوروزی مرکز فناوری اطلاعات به کاربران اینترنت دانشگاه


هدیه نوروزی مرکز فناوری اطلاعات به کاربران اینترنت دانشگاه

به اطلاع کاربران اینترنت دانشگاه میرساند: به مناسبت آغاز سال نو، از تاریخ 16 فروردین  به مدت یک ماه ، 5 گیگ حجم اضافه به حساب کاربری کلیه کاربران اینترنت دانشگاه ( کارکنان، اعضای هیات علمی و دانشجویان ) افزوده شد.