بستن
FA EN AR RU FR CHI

پست الکترونيک

پست الکترونيک


پست الکترونيک

پست الکترونيک دانشگاه گيلان اعضاي محترم هيئت علمي ،کارمندان و دانشجويان مقطع دکتری و ارشد مي توانند از سرويس پست الکترونيک دانشگاه گيلان استفاده نمايند. در حال حاضر domain هاي زير تعريف شده است : guilan .ac.ir برای اعضاي محترم هيئت علمي و کارمندان phd.guilan.ac.ir دانشجويان مقطع دوره دکتري msc.guilan.ac.ir دانشجويان مقطع کارشناسی ارشد 1- نحوه ایجاد ایمیل برای اعضای محترم هیئت علمی و کارمندان دانشگاه اعضای محترم هیات علمی و کارمندان دانشگاه برای دریافت پست الکترونیک دانشگاهی درخواست خود را از طریق اتوماسیون اداری به رئیس مرکز ارسال و یا بصورت حضوری مراجعه نمایند. برای رفع مشکل با تلفن 6690821 داخلی 2002 خانم مهندس کشاف تماس بگیرید . 2- نحوه ایجاد ایمیل برای دانشجویان مقطع دکتری و ارشد : کلیه اطلاعات دانشجویان مقطع دکتری و ارشد (روزانه -شیانه -پردیس بین الملل -مجازی ) بعد از تکمیل مراحل ثبت نام در آموزش دانشگاه ، در سامانه ایمیل دانشجويي ثبت می گردد و دانشجويان می توانند بدون مراجعه حضوری و از طریق لینک زیر اقدام به دریافت ایمیل دانشگاهی نمایند . webmail.guilan.ac.ir در صورت برخورد با موارد زیر : 1- هنگام ثبت نام شماره دانشجويي شما مورد تایید قرار نگرفت. 2- مقطع تحصیلی شما نادرست درج شده است . 3- ایمیل تاییدیه دریافت نکردید . لطفا حضورا به مرکز آموزشهای مجازی واقع در طبقه همکف سازمان مرکزی - آقای مهندس منصف مراجعه نمایید.