بستن
FA EN AR RU FR CHI

پشتیبانی در ایام تعطیلات تابستانی دانشگاه

پشتیبانی در ایام تعطیلات تابستانی دانشگاه


پشتیبانی در ایام تعطیلات تابستانی دانشگاه

قابل توجه کاربران اینترنت دانشگاه به اطلاع می رساند، درایام تعطیلات تابستانی (از تاریخ ۹۴/۴/۲۰ الی ۹۴/۵/۲ ) پشتیبانی شبکه دانشگاه و سامانه های Email و ERP توسط کارشناسان مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه طبق جدول زمانبندی زیر انجام خواهد شد. پشتیبانی شبکه دانشگاه : شماره تماس: ۰۹۱۱۴۷۰۶۰۹۲ و ۰۹۱۱۴۷۰۶۰۹۳ ساعات تماس : صبح : ۹ الی ۱۲ بعدازظهر: ۱۶ الی ۱۸ پشتیبانی سامانه ایمیل و اتوماسیون اداری erp : شماره تماس ۰۹۱۱۴۷۰۶۰۹۱ ساعات تماس : صبح : ۹ الی ۱۲ بعدازظهر: ۱۶ الی ۱۸