بستن
FA EN AR RU FR CHI

پیوستن دانشگاه گیلان به شبکه علمی کشور با حضور وزیر علوم تحقیقات و فناوری

پیوستن دانشگاه گیلان به شبکه علمی کشور با حضور وزیر علوم تحقیقات و فناوری