بستن
FA EN AR RU FR CHI

کانال تلگرام مرکز IT

کانال تلگرام مرکز IT


کانال تلگرام مرکز IT

جهت اطلاع از اخبار ، اطلاعیه ها و مطالب مربوط به شبکه و اینترنت دانشگاه به کانال مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه بپیوندید:

عضویت در کانال مرکز IT