بستن
FA EN AR RU FR CHI

گزارش فعالیتها

گزارش فعالیتها


گزارش فعالیتها

عملکرد مرکز از بهمن سال 85 تا سال 87 (شروع واگذاری مسئوليت شبکه اينترنت دانشگاه ) •• نصب و راه اندازي Router جديد دانشگاه به منظور رفع عيب ناشي از Overload شدن روترقبلي که بسيار قديمي بود . •• کنترل سقف پهنای باند دانشکده ها براي جلوگيري از مصرف کامل پهناي باند دانشگاه توسط يک دانشکده خاص از طريق نصب Bandwidth Manager •• اصلاح ساختار Mail Server •• ايجاد امکان ارسال و دريافت Email فارسي توسط کاربران •• اصلاح ساختار و رفع نواقص Email و ايجاد امکان Calendar و Address Book در آن •• نصب و راه اندازي Antispam براي جلوگيري از ورود هرزنامه ها به پست الکترونيکي •• نصب و راه اندازي Antivirus براي جلوگيري از ورود Email هاي آلوده به کامپيوتر کاربران •• اصلاح تنظيمات دامنه هاي دانشگاه در DNS Server •• راه اندازي شبکه اينترنت گروه گياهپزشکي. •• راه اندازي شبکه اينترنت مرکز مشاوره و درمان دانشگاه و گروه گرافيک . •• مذاکره با اداره کل مخابرات استان گيلان جهت اتصال به شبکه فيبرنوري •• آماده سازي بستر فيبـــرنوري در محوطه دانشــــگاه و خريد تجهيزات لازم و ارتباط دانشکده های فنی ، علوم انسانی ،معماری و کتابخانه مرکزی با مرکز کامپيوتر از طريق فيبر نوری •• فراهم کردن امکان دريافت حساب کاربري Dial up به صورت رايگان براي تمامي همکاران دانشــــگاهي •• فراهم کردن امکان دريافت ايميل دانشگاه براي تمامي همکاران دانشگاهي •• ايجاد امکان دريافت Home Page دانشــگاه براي تمامي اعضای هيئت علمی دانشگاه •• کسب موافقت شرکت محترم مخابرات استان در راستای خريد و راه اندازی دو خط E1 برای ارتباط خطوط Dialup •• افزايش پهناي باند دانشگاه از 4 Mbps به 17 Mbps (درسال 86) •• ادامه عمليات فيبـــرنوري در محوطه دانشــــگاه •• اقدامات اوليه در مورد خريد يک خط Leased line از مخابرات جهــــت برقراري ارتباط شبکه اينتــرنت گروه شهرســازي در فلکه صيقلان . •• نصب و راه اندازي سيستم مونيتــورينگ براي اطـلاع از کارکرد صحيح بسترهاي ارتباطي شبکه و سرويسهای شبکه •• جلوگيري از فعاليت هاي غير مفيد براي دانشگاه مانند Download فيلم و موزيک توســط دانشجويان از طريق فيلترينگ پورتها •• کنترل سقف پهناي باند کاربران براي جلوگيري از مصرف کامل پهناي دانشکده توسط يک کاربر خـــاص از طريق نصب Bandwidth Manager •• افزايش پهناي باند دانشگاه از 17 Mbps به 30 Mbps (درسال 86 و 87 ) •• نصب سيستم وايرلس در محدوده تالار حکمت و برقراري ارتباط تالار حکمت با اينترنت از طريق فيبر نوري با سايت مرکز •• بهينه سازي شبکه LAN دانشکده تربيت بدني و سازمان مرکزی (ساختمان قديم ) •• افزايش پهنای باند دانشکده تربيت بدنی با تعويض آنتن وايرلس آن •• اصلاح ساختار شبکه LAN ساختمان سازمان مرکزي جديد (حوزه هاي رياست ،معاونت آموزشي ،دانشجويي ،اداري و مالي و مرکز ) •• خريد سه دستگاه UPS براي دو رک اصلي در دانشکده علوم و اتاق سرور در سايت مرکز کامپيوتر عملکرد مرکز در سال 88 1- افزايش پهنای باند دانشگاه از Mbps 30 به Mbps 50 2- اتصال پرديس انزلی به اينترنت 3- هماهنگی با شرکت ASK جهت فراهم آوردن تسهيلات لازم برای دريافت سرويس پر سرعت اينترنت ADSL برای اعضای هيئت علمی دانشگاه 4- ارائه طرح اصلاح ساختار شبکه دانشگاه و تصويب آن در هيت رئيسه 5- اجرای طرح اصلاح ساختار شبکه دانشگاه در دانشکده علوم انسانی 6- اجرای طرح شبکه بيسيم Wireless کتابخانه مرکزی ،خوابگاه دانشجويان دکتری و کارشناسی ارشد در پرديس اصلی 7- راه اندازی وب سايت جديد مرکز 8- خريد تجهيزات لازم نرم افزاری و سخت افزاری برای اجرای طرح Accounting 9- اجرای مرحله اول و دوم طرح Accounting در ساختمان سازمان مرکزی و دانشکده هاي فني ،علوم انساني ،معماری و کتابخانه مرکزی عملکرد مرکز در سال 89 1- اجراي طرح حساب کاربری اينترنت در دانشکده هاي علوم پايه ،کشاورزی،تربيت بدني ،سازمان مرکزي 2 2- اجراي طرح اصلاح ساختار شبکه دانشکده هاي علوم پايه و کشاورزی 3- راه اندازی شبکه داخلي ساختمان گيلان شناسی و اتصال به اينترنت از طريق نصب و راه اندازی شبکه بيسيم وايرلس با نصب دکل 25 متری 4- اشتراک خطوط ADSL ويژه کارمندان دانشگاه 5- اتصال شبکه Dial up دانشگاه به سيستم حساب کاربری اينترنت 6- راه اندازی سرويس VPN دانشگاه 7- افزايش پهناي باند دانشگاه از 50 Mbps به 60 Mpbs 8- خريد تجهيزات و نصب و راه اندازی ويدئو کنفرانس در حوزه رياست دانشگاه 9 - راه اندازی ويدئو کنفرانس در نهاد رهبري 10- نصب و راه اندازی شبکه بيسم در خوابگاه دانشجويان دوره دکتر ی و ارشد ( ساختمان های جديد پسران در پرديس و دختران بنت الهدی ) 11- نصب وراه اندازی شبکه داخلي معاونت آموزشی در سازمان مرکزی (طبقه جديد ) و اتصال به شبکه اينترنت 12- نصب وراه اندازی شبکه داخلي ساختمان جديد مرکز مشاوره و درمان و اتصال به شبکه اينترنت 13- راه اندازی سرويس پست الکترونيکي ويژه دانشجويان دکتری و ارشد 14- نصب وراه اندازی شبکه بيسيم ساختمان جديد پرديس بين الملل در مجتمع دانشگاه 15- اجراي طرح اصلاح ساختار شبکه در دانشکده تربيت بدني و منابع طبيعي صومعه سرا 16- نصب و راه اندازی شبکه بي سيم در دانشکده منابع طبيعي صومعه سرا و درخوابگاه هاي پسران و دختران صومعه سرا 17- خريد و نصب آنتي ويروس کسپرسکي با ليسانس معتبر برای کاربران دانشگاه عملکرد مرکز در سال 90 1-نصب دو دستگاه سوييچ سيسکو در شبکه اصلي 2- اجرای طرح حساب کاربری اينترنت در دانشکده منابع طبيعي صومعه سرا 3- راه اندازی صفحه شخصي home page ويژه دانشجويان مقطع دکتری 4- نصب وراه اندازی شبکه Lan طبقه سوم سازمان مرکزی (حوزه رياست جديد ) 5- راه اندازی لينک وايرلس بین سلف مرکزی با مرکز، نصب و راه اندازی شبکه داخلي سلف سرويس هاي دانشکده تربيت بدني و علوم پايه برای اجرای طرح اتوماسيون تغذيه 6- راه اندازی لينک وايرلس بين خوابگاه بلوک 7 و مهمانسرا با مرکز 7- اتصال انبار مجتمع پرديس به شبکه از طريق مودم Leased 8- توسعه شبکه Lan داخلي دانشکده صومعه سرا ،واحد هاي معاونت اداری و مالی ،آموزش و دانشجويي، دفتر نهاد و معاونت فرهنگي 9- راه اندازی لينک فيبر نوری بين سلف مرکزی ،خوابگاه هاي بلوک 5و 7 و مهمانسرا با مرکز 10 -راه اندازی اتاق سرور با رعايت نکات فنی و استاندارد 11- تغيير در ساختار شبکه اصلي دانشگاه و بهينه سازی سيستم عملکرد مرکز در سال 91 1- اجرای طرح اصلاح ساختار در دانشکده فنی 2- افزایش نود شبکه در واحد های مختلف دانشگاه 3- طراحی و ساخت اتاق آموزشهای تخصصی در سایت مرکز 4- نصب و راه اندازی ،اجرا و پياده سازی اتوماسیون اداری ERP 5- اجرای طرح مجازی سازی سرورها 6- اجرای طرح مانیتورینگ شبکه 7- برقراری لینک وایرلس بین ساختمان های خانه فرهنگ ،انبار و امور نقلیه با دیتا سنتر دانشگاه عملکرد مرکر درسال 92 1- افزایش نود و توسعه شبکه داخلی در دانشکد ه ها و احدهای دانشگاه 2- اجرای طرح توسعه شبکه بی سیم در دانشکده ها و خوابگاه های دانشجویی (دکتری و ارشد ) 3- اجرا و پیاده سازی طرح امنیت شبکه و خرید تجهیزات مرتبط با آن 4- برقراری لینک point to point از طریق فیبر نوری توسط مخابرات استان از دانشکده علوم به دیتا سنتر دانشگاه 5- اتصال لینک فیبر نوری از مخابرات داخل دانشگاه به دیتا سنتر دانشگاه و خرید پهنای باند 5Mbps از مخابرات 6- برقراری لینک وایرلس بین سالن فجر 2 و دیتا سنتر 7- نصب و راه اندازی سرور ایمیل جدید برای اعضای هیات علمی و کارمندان دانشگاه