ضوابط استفاده ا ایمیل دانشجویی دانشگاه

 

مقررات عمومی

 • -به هر شخص تنها یک حساب کاربری داده می شود.
 • – شخص درخواست کننده مسئول هر گونه سوء استفاده از حساب کاربری می باشد
 • -هیچ کس بدون اطلاع مرکز کامپیوتر اجازه واگذاری حساب کاربری و یا امتیاز استفاده از خدمات به دیگری را ندارد و در هر صورت درخواست کننده خدمات مسئول هر گونه استفاده نابجا خواهد بود.
 • -استفاده کننده از خدمات مرکز ملزم به رعایت قوانین عمومی دانشگاه و قوانین دولت در زمینه فضای سایبری می باشد .
 • دانشگاه مختار است در صورت مشاهده هر گونه سوء استفاده از حساب کاربری بدون اخطار قبلی اقدام به تعلیق و یا حذف حساب کاربری نماید.

موارد زیر منجر به بسته شدن حساب کاربری می شوند:

 • – اتمام مدت اعتبار حساب کاربری.
 • – ارسال هرزنامه و نامه های گروهی ( spam   و bulkmail ).
 • – استفاده از حسابهای کاربری برای تبلیغات.
 • – استفاده از حسابهای کاربری به منظور صدمه زدن به سرویسهای دانشگاه و یا مزاحمت برای کاربران دیگر.
 • – قرار دادن حساب کاربری خود در اختیار دیگران.
 • – عدم رعایت موارد امنیتی مانند استفاده از کلمه عبور ساده که موجب خسارت به امنیت سیستم های دانشگاه و کاربران شود .
 • – عدم رعایت قوانین عمومی مربوط به هر یک از خدمات مرکز

امنیت:

 • مرکز کامپیوتر تمام سعی خود را برای ارائه یک سرویس مطمئن و امن انجام می دهد ولی مسئولیت نگهداری کلمه عبور به عهده کاربر است.
 • مرکز کامپیوتر در مورد بازیابی هرگونه اطلاعات که به علت بی توجهی یا اهمال کاربر از دست رفته باشد مسئولیتی ندارد.

اعتبار حساب کاربری:

 • حسابهای کاربری دانشجویی در تمام مقاطع تا هنگام فارغ التحصیلی یا لغو مجوز تحصیل در دانشگاه فعال می‌باشد.
 • حساب کاربری دانشجویان پس از فارغ التحصیلی  حذف خواهد شد .
 • ساخت حساب کاربری برای دانشجویان فارغ‌التحصیل امکان پذیر نیست.
 • حساب کاربری دانشجویانی که ارتباط آنها با دانشگاه به طریقی غیر از فارغ التحصیلی ( اخراج، محرومیت، انصراف، جابجایی و ..) به پایان برسد حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ قطع ارتباط  فعال خواهد بود.

مقررات استفاده از سیستم پست الکترونیک دانشگاه

 • دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا در دامنه‌های مربوط به دانشکده‌ها می‌توانند حسابهای کاربری داشته باشند. phd.guilan.ac.ir , @msc.guilan.ac.ir @
 • هر فرد فقط یک حساب کاربری شخصی می‌تواند داشته باشد. در صورت دریافت بیش از یک حساب کاربری، یکی از حسابها حذف خواهد گردید.