ضوابط استفاده از سرویس اینترنت دانشگاه

کاربران ذیل می توانند از مرکز فناوری اطلاعات حساب کاربری اینترنت دریافت نموده و از خدمات مرکز بسته به نوع حساب کاربری خود استفاده نمایند:

 • اعضای هیات علمی
 • دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف دانشگاه که در حال تحصیل می باشند
 • کارمندان دانشگاه(رسمی، پیمانی، قراردادی)
 • به سایر افراد در صورت درخواست واحدهای ذیربط و موافقت حراست دانشگاه  حساب کاربری موقت داده می شود.

نوع و میزان استفاده از خدمات مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات برای هر یک از گروههای کاربری فوق طبق جدول سرویس حجمی اعلام شده از سوی مرکز فناوری اطلاعات متفاوت است .

مقررات عمومی

 • به هر شخص تنها یک حساب کاربری داده می شود.
 • شخص درخواست کننده مسئول هر گونه سوء استفاده از حساب کاربری می باشد
 • کابران بدون اطلاع مرکز کامپیوتر اجازه واگذاری حساب کاربری و یا امتیاز استفاده از خدمات به دیگری را ندارد و در هر صورت درخواست کننده خدمات مسئول هر گونه استفاده نابجا خواهد بود.
 • استفاده کننده از خدمات مرکز ملزم به رعایت قوانین عمومی دانشگاه و قوانین دولت در زمینه فضای سایبری می باشد .
 • دانشگاه مختار است در صورت مشاهده هر گونه سوء استفاده از حساب کاربری بدون اخطار قبلی اقدام به تعلیق و یا حذف حساب کاربری نماید.

امنیت

 • مرکز کامپیوتر تمام سعی خود را برای ارائه یک سرویس مطمئن و امن انجام می دهد ولی مسئولیت نگهداری کلمه عبور به عهده کاربر است.

اعتبار حساب کاربری

 • حسابهای کاربری دانشجویی در تمام مقاطع تا هنگام فارغ التحصیلی یا لغو مجوز تحصیل در دانشگاه فعال می‌باشد.
 • حساب کاربری دانشجویان پس از فارغ التحصیلی  حذف خواهد شد .
 • ساخت حساب کاربری برای دانشجویان فارغ‌التحصیل امکان پذیر نیست.
 • حساب کاربری دانشجویانی که ارتباط آنها با دانشگاه به طریقی غیر از فارغ التحصیلی (اخراج، محرومیت، انصراف، جابجایی و ..) به پایان برسد حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ قطع ارتباط  فعال خواهد بود.

موارد زیر منجر به بسته شدن حساب کاربری می شوند:

 • هر فرد فقط یک حساب کاربری شخصی می‌تواند داشته باشد. در صورت دریافت بیش از یک حساب کاربری، یکی از حسابها حذف خواهد گردید.
 • اتمام مدت اعتبار یا ترافیک ماهانه حساب کاربری.
 • استفاده از حسابهای کاربری سایر کاربران
 • استفاده از حسابهای کاربری به منظور صدمه زدن به سرویسهای دانشگاه و یا مزاحمت برای کاربران دیگر.
 • قرار دادن حساب کاربری خود در اختیار دیگران.
 • عدم رعایت قوانین عمومی