فرم

فرم درخواست کارآموزی در مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه گیلان

چنانچه متقاضی همکاری با مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه گیلان در قالب کارآموزی در بخش توسعه نرم افزار هستید، فرم زير را تكميل نماييد.

Responsive Image